Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Unia Europejska zaostrza zasady dotyczące przejrzystości firm kryptowalutowch i ich klientów

https://i0.wp.com/ichef.bbci.co.uk/images/ic/1600xn/p03gql3k.jpg?w=710

Komisja Europejska przyjęła wczoraj wniosek w sprawie dalszego zaostrzenia prawa UE przeciwdziałającego praniu pieniędzy w celu zapobiegania finansowaniu terroryzmu i zwiększenia przejrzystości. Jak można się domyślić, tematem wniosku były również kryptowaluty.

W maju tego roku europosłowie opowiedzieli się za powstrzymaniem się od wprowadzania nowych regulacji wobec Bitcoina i innych kryptowalut. Przegłosowano też stworzenia specjalnej grupy roboczej do spraw kryptowalut. Był to jasny przekaz, że Parlament Europejski przedkłada innowacyjność i szanse dla europejskiej gospodarki ponad ewentualne zagrożenia, chcąc jednocześnie monitorować te ostatnie i reagować tylko w razie konieczności.

 

Kilka tygodni wcześniej Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów wydała raport w sprawie działalności kryminalnej z użyciem kryptowalut. Komisja stwierdza w nim, że waluty cyfrowe stwarzają możliwości takiej działalności, to istniejące dowody nie potwierdzają szerszego wykorzystania kryptowalut przez przestępców.

 

Powstało też kilka innych raportów jak np. raport Europolu w którym rolę kryptowalut w finansowaniu terroryzmu i działalności przestępczej określono jaką marginalną. Zdziwić może więc fakt, że wczorajszy wniosek w pewnym stopniu przeczy kierunkowi jaki Unia w sprawie kryptowalut obrała przez ostatnie miesięce. Z drugiej strony Unia chce traktować firmy kryptowalutowe tak jak wszystkie inne firmy zajmujące się wymianą i transferem pieniędzy. Cała akcja nie jest zaś skierowana przeciwko kryptowalutom a generalnie w uszczelnieniu przesyłu środków w celu „rzekomego” zapobieganie finansowaniu terroryzmu niby „dla naszego dobra”.

 

Komisja Jeana Claude’a Junckera uznała zwalczanie unikania opodatkowania, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu za jeden ze swoich priorytetów. Zaproponowane wczoraj zmiany stanowią odpowiedź na nowe metody finansowania terroryzmu, zwiększają przejrzystość w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i pomagają skuteczniej walczyć z unikaniem opodatkowania.

 

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział:

 

„Przedstawione dzisiaj wnioski pomogą władzom krajowym w tropieniu osób, które ukrywają swoje środki finansowe, aby popełniać przestępstwa takie jak akty terroryzmu. Państwa członkowskie będą mogły otrzymywać i przekazywać niezbędne informacje o rzeczywistych właścicielach przedsiębiorstw lub trustów, a także o osobach, które dokonują transakcji w wirtualnych walutach internetowych albo używają kart przedpłaconych. Co więcej, publiczne udostępnianie informacji o tym, kto faktycznie stoi za przedsiębiorstwami i trustami, powinno odstraszać osoby planujące uchylanie się od opodatkowania”.

 

Oczywiście kryptowaluty są tylko jednym z wielu celów komisji. Popronowane zmiany zawierają:

 

– Poszerzenie uprawnień jednostek analityki finansowej UE i ułatwienie ich współpracy: zakres informacji dostępnych dla jednostek analityki finansowej zostanie rozszerzony i uzyskają one dostęp do informacji zawartych w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych i kont płatniczych oraz w centralnych systemach wyszukiwania danych, które państwa członkowskie będą musiały utworzyć do celów identyfikacji posiadaczy rachunków bankowych i płatniczych;

 

– Zwalczanie ryzyka finansowania terroryzmu związanego z wirtualnymi walutami, aby zapobiec nadużywaniu wirtualnych walut do celów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Komisja proponuje objąć platformy wymiany walut wirtualnych i dostawców kont waluty wirtualnej zakresem dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Podmioty te będą musiały z należytą starannością kontrolować swoich klientów podczas wymiany waluty wirtualnej na realną, uniemożliwiając dotychczasową anonimowość takich transakcji;

 

– Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z anonimowymi instrumentami przedpłaconymi (np. kartami przedpłaconymi). Komisja proponuje również ograniczyć anonimowe płatności przy użyciu kart przedpłaconych, obniżając progi wymagające identyfikacji z 250 euro do 150 euro i zwiększając wymogi dotyczące weryfikacji klienta. Uwzględniono zasadę proporcjonalności, zwracając szczególną uwagę na fakt wykorzystywania takich kart przez osoby w trudnej sytuacji finansowej; Ściślejsze kontrole państw trzecich wiążących się z ryzykiem: zgodnie z uprawnieniami przyznanymi jej w czwartej dyrektywie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, Komisja proponuje ujednolicenie wykazu kontroli stosowanych w odniesieniu do państw wykazujących luki w systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Banki będą miały obowiązek przeprowadzać dodatkowe kontrole („środki należytej staranności”) w odniesieniu do przepływów finansowych z tych krajów. Wykaz takich państw, odzwierciedlający wykaz opracowany przez FATF, zostanie formalnie przyjęty w dniu 14 lipca, z przyczyn proceduralnych.

 

Co oznacza to dla branży kryptowalutowej w Europie?

 

Głównym celem działań jest  zwiększenia przejrzystości, tak aby wiadomo było, kto jest rzeczywistym właścicielem przedsiębiorstw. Firmy zajmujące się kryptowalutami takie jak np. giełdy i kantory będą prawdopodobnie monitorowane i prześwietlane. Bitcoinowe serwisy oferujące wymianę czy przepływ środków będą miały obowiązek identyfikować swoich klientów. Dla polskiej społeczności nie jest to nic nowego. Praktycznie wszystkie polskie giełdy kryptowalut od dawna wymagają weryfikacji swoich użytkowników zgodnie z zasadami AML. Nowe przepisy przyjęte przez Komisję Europejską niewiele tu zmieniają.

 

Do tej pory giełdy bitcoinowe teoretycznie nie musiały tego robić, gdyż zgodnie z ustawą „o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” nie są wymienione na liście podmiotów od których się tego prawnie wymaga, szczególnie, że Bitcoin nie jest uznany w świetle prawa za walutę taką jak złotówka, dolar czy euro.

 

Niedługo prawdopodobnie może się to już zmienić i wszystkie giełdy bitcoinowe oraz inne serwisy oferujące wymianę/transfer środków na terenie UE będą musiały bezwzględnie przestrzegać przepisów AML w tym śledzenia podejrzanych transakcji oraz ich zgłaszania właściwym organom ścigania jak również zgłaszania wszystkich transakcji powyżej 15000 Euro.

 

źródło:

https://i1.wp.com/magazynt3.pl/wp-content/uploads/2014/12/bitcoin.png?w=710

Unia Europejska zaostrza zasady dotyczące przejrzystości firm kryptowalutowch i ich klientów
Tagged on:     

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.