Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Za 4 dni zmniejszenie nagrody za blok Bitcoin

will-the-upcoming-mining-reward-halving-impact-bitcoin-s-price

 

Dzień 9 lipca 2016 zapisze się niewątpliwie na kartach Bitcoinowej historii.

W tym dniu nastąpi druga już zmiana nagrody za wydobycie bloku z 25BTC na 12.5BTC. Wokół tego wydarzenia narosło już wiele mitów i obaw, jak i pozytywnych scenariuszy, zwłaszcza jeśli chodzi o kurs.

 

Po co nam zmiana nagrody za blok?

 

Tworząc Bitcoina, Satoshi Nakamoto musiał zmierzyć się z problemem dystrybucji bitcoinów. Opcje miał dwie: rozdać/sprzedać wszystkie 21 milionów bitconów ludziom lub zachęcić ich, aby na nie zapracowali wykonując pracę na rzecz sieci i zatwierdzania naszych transakcji. Wymyślony przez niego sposób, który każdemu dawał jednakowe szansę na zdobycie bitcoinów okazał się być przysłowiowym strzałem w 10. Na początku za zatwierdzanie naszych transakcji sieć nagradzała kopiących użytkowników kwotą 50BTC. Cztery lata później było to już tylko 25BTC, za 4 dni będzie to 12.5BTC. Średnio co 4 lata (210000 bloków)nagroda będzie maleć, aż zostanie wykopany ostatni bitcoin. Czekają nas więc jeszcze 32 zmiany (około 134 lata) nagrody za blok. Dlaczego Satoshi zastosował taki mechanizm? przyczyny są co najmniej trzy:

 

– Satoshi założył, że cena Bitcoina będzie rosła w czasie (ograniczona liczba bitcoinów)

– Spadek nagrody z założenia ma być rekompensowany przez prowizję za przelew. Gdy ostatni Bitcoin zostanie wykopany, sieć utrzymywać się będzie wyłącznie z prowizji.

– Dystrybucja Bitcoinów musi być maksymalnie rozłożona w czasie tak, aby Bitcoin mógł upowszechnić się na tyle, aby utrzymywać się wyłącznie z prowizji.

 

Czy idea zdała egzamin? Nie do końca, lecz nie jest to obecnie problemem. Jeszcze przez 4 dni sieć dziennie dystrybuuje około 3600BTC, następnie już tylko 1800BTC. Opłaty z prowizji stanowią na chwilę obecną średnio około 60BTC dziennie czyli 31x mniej niż kwota potrzebna na zniwelowanie efektu zmniejszenia nagrody. Zastąpienie połowy nagrody za blok opłatami transakcyjnymi zdecydowanie się nie udało, lecz w chwili obecnej nie jest to jeszcze celem ani żadnym problemem.

 

Będzie to jednak istotne za kilkanaście/kilkadziesiąt lat, kiedy nagroda za blok będzie już bardzo niska, do tego czasu wiele się jeszcze może zmienić. Z ciekawostek warto podać, że aby w tej chwili zastąpić połowę nagrody za blok opłatami transakcyjnymi, potrzeba byłoby 30 razy więcej transakcji a więc maksymalna wielkość bloku musiałaby wynosić około 30MB. Można więc stwierdzić, że sztuczne trzymanie niskiego rozmiaru bloku jest więc zamachem na fundamentalne zasady działania sieci wymyślone przez Satoshiego. Bez większych bloków nie jest możliwa większa liczba transakcji a co za tym idzie opłaty transakcyjne nie będą w stanie pokryć spadków nagrody za wydobycie bloków.

 

Oczywiście to tylko teoria i nie bierzemy jeszcze innego głównego czynnika pod uwagę czyli ceny. Opłaty transakcyjne z powodzeniem można zastąpić wyższym kursem. Jeżeli kurs po zmianie nagrody jest 2 razy większy niż przed zmianą, górnicy zarabiają tyle samo jeśli przeliczamy zyski na waluty fiducjarne.

 

Czy powinniśmy się bać?

 

Od kilku miesięcy w sieci możemy natknąć się na obawy części użytkowników, którzy w zmianie nagrody za blok dopatrują się zagrożenia dla sieci. Oczywiście obawy są uzasadnione, jednak zwykle przekoloryzowane. Zakładając, że kurs BTC przed zmianą i po zmianie nagrody zostanie taki sam, można spodziewać się spadku mocy sieci, gdyż kopanie Bitcoinów stanie się nieopłacalne. Jeśli moc sieci spadłaby nagle o kilkadziesiąt procent, o tyle samo wydłuży się czas zatwierdzania bloku. Oczywiście do czasu, gdyż sieć ma mechanizm autoregulacji trudności. Biorąc pod uwagę, że sieć już jest na granicy przepustowości a bloki wpadałyby rzadziej czekałby nas okresowy paraliż sieci.

 

Kolejna sprawa to moc a co za tym idzie bezpieczeństwo sieci. Jeśli przykładowo połowa górników musiałaby zrezygnować z wydobycia z powodu nieopłacalności, moc sieci również spadnie o połowę. Tu jednak nie ma tragedii, gdyż moc sieci rośnie szybko z powodu coraz to wydajniejszych koparek.

 

Odejście połowy górników zmniejszyłoby moc sieci do poziomu który mieliśmy na początku tego roku. Czy ktoś z was czuł się mniej bezpieczniej w styczniu? Nadal jest to moc kilkadziesiąt tysięcy razy większa niż suma mocy 500-set najszybszych na świecie superkomputerów należących do rządów, wojska i instytucji. Można spokojnie stwierdzić, że problem nie istnieje, mało tego w ciągu kilku następnych miesięcy sieć prawdopodobnie nadrobi stratę nowym, bardziej wydajnym sprzętem.

 

Szczęśliwie dla sieci kurs obecnie utrzymuje się na poziomie 2 razy wyższym niż kilka miesięcy temu, tak więc spadek nagrody nie powinien być bolesny. Niewykluczone jednak, że kilkanaście/kilkadziesiąt procent koparek zostanie wyłączonych co przyczyni się do okresowo (do następnej zmiany trudności) wolniejszego zatwierdzania transakcji. Jednak biorąc pod uwagę wzrost kursu nie powinno być to bardzo dotkliwe. Być, może nie odczujemy tego wcale.

 

Czy zmiana nagrody wpłynie na kurs?

 

Tu należałoby zadać pytanie, czy zmiana nagrody już w największym stopniu nie wpłynęła na kurs. Poprzednia zmiana nagrody która miała miejsce 2 listopada 2012 roku. Podobnie jak teraz, kurs przed zmianą nagrody zaczął rosnąć już kilka miesięcy wcześniej. I tak z 5$ w maju 2012 kurs urósł do 12$ w listopadzie 2012. Sytuacja można by rzec bardzo podobna. Zmiana nagrody niewątpliwie ma wpływ na kurs, jednak wzrost kursu x2 przed zmianą nagrody (teraz i podczas pierwszej zmiany) jest wynikiem wpływu psychologicznego, który nie jest uzasadniony ekonomicznie ani matematycznie.

 

W tej chwili wydobytych mamy 15.7 mln BTC. Przez najbliższe 4 lata wydobytych zostanie kolejnych ~2,6mln BTC. Matematycznie nijak nam nie wyjdzie, aby 2.6mln bitcoinów miało taki wpływ na pozostałe 15mln, aby ich kurs wzrósł o 100%. Jeśli założymy teoretycznie, że 15.7mln BTC utrzymuje się długo po kursie X, a 2.6mln BTC wydobytych przez następne 4 powinno kosztować 2X, to wychodzi nam, że obecna zmiana nagrody powinna spowodować czysto teoretycznie wzrost kursu o około 12%. Efekt psychologiczny spowodował jednak wzrost o ponad 100%.

 

Jeśli chcemy mówić o realnym wpływie zmiany nagrody na kurs to słowem klucz jest INFLACJA.

 

W obecnej chwili każdego dnia wydobywanych jest 3600BTC, z czego około 60-80% (na podstawie ankiet przeprowadzonych u górników) zrzucanych jest na giełdy w celu pokrycia kosztów wydobycia (np. prąd). Mówimy więc o kwocie rzędu 1.5mln$ dziennie, aby więc kurs zachował równowagę (stabilizację), każdego dnia muszą znaleźć się chętni na zakup Bitcoinów o wartości ~1.5mln$, to nie jest mało.

 

Każdego dnia powstaje 3600 nowych bitcoinów obniżających wartość tych już wykopanych, podobnie jak w przypadku dodruku pieniędzy organizowanego przez rządy i banki. Obecnie inflacja wynosi około 9% rocznie, oznacza to, że o tyle spadałaby wartość naszych bitcoinów gdyby teoretycznie zabrakło chętnych na ich zakup. Po najbliższej zmianie nagrody inflacja spadnie do poziomu już tylko ~4% a w przyszłości do 0.

 

Również o połowę spadnie podaż, co zakładając, że popularność Bitcoina się nie zmniejszy (oraz inne czynniki pozostaną podobne) musi w dłuższym terminie przyczynić się do wzrostu kursu. O połowę zmniejszy się też koszt górnictwa (utrzymania sieci) i co jest z tym związane zmniejszy się sprzedaż bitcoinów pochodzących z górnictwa na pokrycie kosztów ich wydobycia.

 

Zmiana nagrody za blok jest więc bardzo sprytnym i przemyślanym elementem sieci Bitcoina odpowiadającym za jego działanie zarówno od strony technicznej jak i ekonomicznej. Wbrew mitom sama zmiana nagrody nie jest poważnym zagrożeniem a jedynie może (nie musi) powodować czasowe niedogodności w postaci chwilowego opóźnienia w zatwierdzaniu transakcji. Z ekonomicznego punktu widzenia, zmiana nagrody za blok również przyczynia się do wzrostu kursu (długoterminowo), jednak bardziej ze względów psychologicznych zaistniałych u inwestorów niż z tego co nam mówi matematyka. Krótkoterminowo do głosu dojdzie jak zwykle psychologia i spekulacja, a to zwykle jest nieobliczalne i trudne do przewidzenia.

 

Zegar zmiany nagrody za blok

źródło Bitcoin.pl

 

Za 4 dni zmniejszenie nagrody za blok Bitcoin
Tagged on:         

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.